Med förskräckelse läser jag om en interpellation om gång- och cykelväg över Sju Strömmar i Slite. Inte kan Region Gotland (Visby?) inklusive statliga Vägverket kasta bort kanske uppåt 2 miljoner i strömmarna (obs ej havet) på ett sådant projekt.

Ännu har ju ingen blivit ihjälkörd där och så länge något sådant inte händer är det ingen brådska.

Landsbygdsbefolkningen (obs alltså de utanför Visby domäner) blir ju bara färre och färre. Så lite spill dessutom märks ju knappast i skattekistan för Gotlands (?) kommun som arbetar hårt för att göra centrum attraktivt.

Visserligen tyckte J Kolmodin på 1600-talet att landsbygden var attraktiv. (Lärbro 1694 skrev han ”Den blomstertid”). Men det var ju Vår Herre som fixar landsbygdsattraktiviteten.

I centrum i dagens kommun är det chefspolitiker och ledande direktörer som fascineras av dess möjligheter (läs centrummöjligheter) att bli lika attraktivt, som Kolmodins landsbygd är.

Därför satsas gärna tillfälligt 3,5 miljoner (blir nog mer) på kryssningsövergångsställe för turister. Spara gärna på ett långdraget projekt i Slite. För som någon uttryckte det: Det är skattebetalarnas pengar, och som bekant är skattebetalarnas pengar inte avsedda för kommunmedborgare utanför centrum (läs lantisar) utan för turisterna, eller?