Vården i Sverige är en grundläggande del av vår välfärd och av den svenska modellen. Personalen är förutsättningen för en bra sjukvård. Därför vill vi socialdemokrater fortsätta prioritera dem som tar hand om oss när vi blir sjuka, de som ger oss vård och livskvalitet när vi blir äldre framför skattesänkningar och privatiseringar.

Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet men utmaningar i tillgänglighet behöver mötas. Därför gör regeringen ytterligare satsningar på vårdpersonalens utveckling och arbetsvillkor.

I förra veckan enades landets regioner/landsting och regeringen om två överenskommelser som fokuserar på vårdens medarbetare. Tre miljarder för personalsatsningar ska fördelas i landet. Pengarna ska ge bättre förutsättningar för sjukvårdens medarbetare, möjlighet att anställa fler och utveckla vårdens verksamheter. Under 2018 får Gotland 17 miljoner kronor extra för personalsatsningar. Det möter väl de satsningar på medarbetare Region Gotland gör där vi ger 100 miljoner under 2018 för löneökningar, jämställda löner och att vara en attraktiv arbetsgivare.

I Sverige bidrar vi alla gemensamt till sjukvården. I gengäld har vi alla rätt att få vård om vi blir sjuka. En generell välfärd utjämnar orättvisor, minskar klyftor och skapar trygghet för människor. Vi socialdemokrater ser att ett samhällsbygge som håller ihop är en förutsättning för att alla människor i Sverige att kunna känna både trygghet och frihet.