Gör en insats för din och andras säkerhet i trafiken: Använd reflex. (Det räcker om du gör det utomhus.)