Under Almedalsveckan har många upprörts över att NMR av polisen beviljats tillstånd till att hålla allmän sammankomst.

Det är inte konstigt att känslorna svallar, vi är många som har svårt att föreställa oss något mer avskyvärt än det nazisterna står för.

NMRs ideologi är så långt vi kan komma från demokrati, medmänsklighet och det en rättsstat står för.

Att människor ansluter sig till NMR och dess ideologi är i sig skrämmande och de flesta av oss har svårt att se hur man kan sluta upp bakom något sådant och manifestera det inför andra.

Ändå har man rätt att göra just det i Sverige. Den rätten är så stark att den är grundlagsskyddad. Och det är polisens uppgift att vara garant för sådana rättigheter.

Polisen har av staten getts uppdraget att se till att de lagar som samhället skapat följs. Till stöd för detta har polisen fått ett tydligt och i vissa delar kraftfullt mandat.

Så kraftfullt att vi bland annat tillåts använda våld. Med det starka mandatet är det oerhört viktigt att polisen agerar inom de ramar riksdagen beslutat om.

En annan ordning är inte möjlig i en demokrati och rättsstat. En annan ordning är skrämmande och otäck.

Arbetet med att säkerställa grundlagsskyddade fri- och rättigheter har vid Almedalen 2018 ställts på sin spets.

Den skrivna lagtexten är dock inte allt polisen har att förhålla sig till. Förarbeten, rättspraxis genom domstolars, Justitieombudsmannens och Justitiekanslerns uttalanden bildar tillsammans en komplex men vägledande karta att navigera efter.

Den kartan läser och tolkar polisen dagligen inför och i samband med operativa beslut.

När enskilda debattörer citerar stycken ur lagen är det lätt att förledas tro att det är facit och att polisen är flat. Demokratin och rättsstaten är ingenting som kommer gratis. Vi måste varsamt måna om att behålla den.

När vi förfasas över de avskyvärda åsikter som förs fram under demokratins skydd blir vi frustrerade och upprörda.

Att det då höjs röster för att lagarna måste ändras och att det inte ska vara tillåtet för extrema och våldsbejakande organisationer som NMR att framföra sitt budskap är förståeligt och sunt i samhällsdebatten.

Mer svårbegripligt är att allt ifrån gemene man till inflytelserika debattörer kräver att polisen ska frångå den demokratiska rättsstatens ordning och börja agera utifrån känsla istället för lag.

Den dagen vi får en polis som agerar på det viset är vi inte längre en rättsstat.

Vi blir då precis den typ av stat och polis som sådana som NMR vill ha.