Krisen inom svensk polis har inte undgått någon. Den allt grövre kriminaliteten gör att resurserna inte räcker till. Det drabbar människor på landsbygden som bor långt ifrån en polisstation. För oss moderater är det självklart att alla ska kunna lita på att polisen kommer när man ringer, oavsett var i landet man bor. Utan en närvarande polis urholkas tilliten och sammanhållningen i samhället.

De senaste veckorna har frågan om polisnärvaron på landsbygden uppmärksammats. Det faktum att endast en polispatrull ansvarar för att bevaka en yta i södra Lappland som är nästan lika stor som Danmark har fått många att reagera med oro. Situationen är inte unik för södra Lappland. Även här på Gotland finns skäl att satsa mer på en närvarande polis på hela ön.

Situationen sätter fingret på det uppenbara; Sverige behöver fler poliser. Moderaterna har därför presenterat den största satsningen på svensk polis på över 20 år. Vi anslår medel för att polisen ska kunna anställa och utbilda 10 000 nya polisanställda till år 2025. För Gotland innebär detta en förstärkning med 65 nya polisanställda. För att underlätta nyrekryteringen öronmärker vi även medel för en riktad satsning på polisernas löner. Vi föreslår en höjning av polislönerna med i genomsnitt 3 000 kronor per månad.

Trygghet, säkerhet och tillit är grunderna som ett samhälle byggs på. Urholkas något av dessa värden kommer samhället att förändras till det sämre. Därför tar Moderaterna poliskrisen på största allvar. Förhoppningsvis inser även justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) situationens allvar.

Ingen del av landet ska stå utan ett grundläggande skydd från polisen. Brott ska utredas, oavsett om de äger rum på Gotland eller i Stockholm. Vi moderater kommer därför att prioritera satsningar på polis och rättsväsende före bidrag och arbetsmarknadsåtgärder. Det går inte att lova allt till alla, men det går att prioritera en närvarande polis i hela Sverige.