Till regionens politiker: Anlägg en pendlarparkering vid Burgsviks busshållplats.

Busshållplatsen i Burgsvik är vintertid ändhållplats för kollektivtrafiken på Gotland. Ska man på Storsudret transportera sig dit handlar det om sträckor: exempelvis Hamra 8 kilometer, Vamlingbo 8 kilometer, och Sundre 13 kilometer.

Den privata bilen är ofta nödvändig för att kunna utnyttja kollektivtrafiken. En allmän parkeringsplats, ”pendlarparkering”, saknas vid busshållplatsen varför ett utnyttjande av kollektivtrafiken försvåras för många medborgare.

En god kollektivtrafik är en investering i både samhällsutveckling och miljöarbete.

Se till att den kan fungera!