Vi 40-talister minns december 2004 när Pär Nuder kallade oss blivande pensionärer för köttberg. Han sa: Köttberget av 40-talister som vi 60-talister ska föda är en realitet.

Ordet ”köttberg” kommer från europeiska jordbrukspolitiken och betyder helt enkelt överproduktion av kött som det inte finns någon marknad för.

Ja tack, mycket ska man höra och stå ut med. Dagens pensionärer, 40-talisterna, har byggt upp detta samhälle så grötmyndiga 60-talister har fått en bra start i livet. Pensionärerna gör en otroligt stor samhällsnytta varje dag på olika sätt.

Nu kanske Pär Nuder efter sista tidens skandaler äntligen förpassas ur rampljuset så han inte gör mer skada.