Öppet brev till Geab.

Vill börja med att citera Geabs vd Jan Karlsson från ett pressmeddelande den 5 september 2017:

”Det är ett svårt beslut att ta men Geab sätter driftssäkerheten, för våra befintliga kunder på Gotland, före anslutning av produktion, så länge vi inte har en mer robust elförsörjning till Gotland.

Vi vill inte orsaka strömavbrott för våra kunder, till exempel lantbrukare som har mjölkmaskiner eller för industrier med känslig produktion. Alla gotlänningar är beroende av en stabil elleverans och vi på Geab tar vårt ansvar för detta. Både genom de investeringar vi gör i vårt elnät samt med detta beslut gällande ny elproduktion”.

Vidare citat från Geabs pressmeddelande den 30 oktober 2017:

”Då vi fått många kundförfrågningar rörande mikroproduktion som kräver längre genomförandetid har Geab nu fattat beslutet att tillåta anslutning av mikroproduktion fram till 30/6 2018. Vi bedömer att detta beslut ger en måttligt ökad risk för avbrott då den bedömda ökade anslutningen understiger 1 MW.”

I september beslutades att det skulle bli en övergångsperiod fram till 1 november 2017. Detta kommenterar Jan Karlsson på följande sätt på Hela Gotland:

”Den här övergångsperioden som vi trodde räckte till gjorde ju helt enkelt inte det, så vi valde att sträcka ut den till halvårsskiftet nästa år”.

När Geab informerade om sitt beslut den 5 september att inte tillåta anslutning av ny elproduktion så accepterade vi detta och antog att beslutet var ett riktigt och rätt beslut baserat på fakta. Vi funderar nu på vilka grunder Geab fattar sina beslut.

Många kundförfrågningar verkar nu vara viktigare än driftssäkerheten för lantbrukare med mjölkmaskiner och industrier med känslig produktion.

Vad kommer att hända när vi närmar oss den 30 juni och det fortfarande är många kundförfrågningar? Vid tillräckligt många förfrågningar så kanske det finns utrymme för någon MW till? Man undrar också vilka kunder som kunnat påverka Geab i sitt senaste beslut?

Prolekta som står för en betydande del av den solenergi som installeras på Gotland har inte blivit kontaktade av Geab i frågan.

Om Geabs beslut kan ändras på så här oklara grunder så hade vi nog hellre sett ett fortsatt stopp i avvaktan på en permanent lösning i linje med vad Jan Karlsson sa i sitt uttalande i september.