Det är nu 15 år sedan USA och Storbritannien inledde sitt olagliga angreppskrig mot Irak. 15 februari 2003 ägde demonstrationer rum över hela världen, också i Sverige, för att försöka förhindra kriget.

Kriget medförde svåra umbäranden för befolkningen och brott mot folkrätten.

Hälften av Iraks befolkning är barn under 15 år. De har växt upp efter den USA-ledda invasionen. 15 års krig, ockupation och terrorism har ödelagt landet. Miljontals har förlorat en eller båda sina föräldrar. Staden Falluja har drabbats särskilt hårt. På grund av att USA:s styrkor 2004 använde vapen med utarmat uran under sina angrepp på staden, föds många barn med svåra missbildningar, hjärtproblem och cancer.

Konsekvenserna kommer irakier att tvingas leva med lång tid framöver.

Barn- och kvinnosjukhuset i Falluja hade specialiserat sig på att dokumentera och behandla dessa barn. Men då terroriströrelsen IS tog kontrollen över staden, tvingades många läkare fly och sjukhuset plundrades på sin utrustning. USA-koalitionen och regeringsflyg åstadkom stor förstörelse. Även sjukhusen bombades och förstördes svårt. Många civila dödades.

Efter att IS fördrivits från Falluja har läkarna återvänt och de vädjar om stöd för att kunna göra sin insats för de drabbade barnen. Det här är också ett av skälen varför Sveriges riksdag skall ratificera FN resolutionen om att förbjuda uranvapen – kärnvapen!

Ratificera resolutionen omgående!