Under lång tid skedde en kraftig nedrustning av det svenska försvaret. Besluten fattades av regeringar med olika partibeteckning och var ett resultat av Berlinmurens fall och det Kalla krigets slut. Nedskärningarna verkade i 1980-talets slut och 1990-talets början logiska givet den avspänning som skedde i världen. Många länder minskade sina respektive försvarsbudgetar när man trodde att freden kommit för att stanna.

I retrospektiv var detta självklart rent vansinne. Vi befinner oss i dag i ett läge där vi behöver göra förstärkningar och återuppbygga stora delar av det militära och det civila försvaret. Den socialdemokratiskt ledda regeringen påbörjade denna upprustning så snart den tillträdde 2014 och vi har under de senaste åren sett ett trendbrott; försvaret tillförs stora ekonomiska medel och civilförsvaret byggs upp. Rgeringen har drivit denna utveckling och sökt bred parlamentarisk majoritet för detta. Försvaret av vårt land och våra invånares förutsättningar att klara kriser, och i värsta fall krig, är alldeles för allvarliga saker för att använda som brickor i ett ansvarslöst partipolitiskt spel.

Det är inte seriöst av Wallmark att föra debatten på en så låg nivå som han gör i GA 19 april. Wallmark har suttit med i samtliga parlamentariska överenskommelser under mandatperioden och borde veta att det är vad man kan åstadkomma för pengarna som är det väsentliga. Det är lätt att föra anslagsbingo, att i opposition när man inte behöver ta ansvar för sina uttalanden kasta ur sig summor och andelar av BNP. Det kanske låter bra med det lurar ingen som har lite insyn i Försvarsmakten.

Det är självklart att Försvarsmakten måste tillföras ekonomiska resurser, det är precis därför som regeringen och försvarsminister Peter Hultqvist så intensivt arbetat med detta under mandatperioden. För att pengarna ska göra nytta måste man veta vad de ska användas till och ha personal som kan nyttja dem.

Wallmark företräder dessutom ett parti som under sina 8 år vid makten lyckades se en försvarsminister avgå, med tre rösters marginal i riksdagen avveckla värnplikten, föreslå besparingar på en halv miljard per år i personalkostnader samtidigt som det varnades för Rysslands upprustning och som såg sin partiledare och dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt kalla Försvarsmakten för ett ”särintresse”. För Försvarsmaktens del innebar det moderata styret 8 förlorade år.

Vi socialdemokrater tar ansvar. Den socialdemokratiskt ledda regeringen arbetar intensivt och målmedvetet för att återuppbygga totalförsvaret. Försvaret måste hanteras med det allvar som det förtjänar. Vi välkomnar seriösa försvarspolitiska samarbeten över blockgränserna, för Sveriges och våra invånares skull.