Gotland är perfekt för cykling. Inga uppförsbackar, bara motvind ibland.

Brist på cykelbanor finns, flera vägar är smala och lite osäkra för cyklister. Men det finns ett utmärkt projekt för cykling: banvallen där rälsbussarna gick!

Söderut från Roma över Buttle, Etelhem, Stånga, Hemse, Havdhem till Burgsvik. Mellan Roma och Hässelby går järnvägsentusiasternas spår, men därefter mot Visby bör finnas vall. Vidare norrut från Visby till Lärbro.

En linje genom hela inre ön. Perfekt för öns folk, men även lite turister. Det skulle bli ett fantastiskt fint stråk för cykling, promenader och joggning. Fina skyddade skogsmiljöer, lite öppna fält, kyrkor, banvaktsstugor och stationshus. Leden går in i socknar och samhällen och i nära anslutning till vägar.

Bitvis är vallen i bra skick. Vissa sträckor är igenväxta eller uppodlade, andra är privat mark.

Med lite välvilja och samarbete bör det gå att rusta upp nästan hela sträckan där spåren gick förr, med bara några kortare avstickare.

Hembygdsföreningar kan kartlägga i vilket skick vallen är inom den egna socknen. Det här är ett regionalt projekt i samarbete mellan socknarna.

Lika mycket handlar detta om kultur som friskvård och naturvård och skulle vara ett lyft för hela ön.