Visby ishall byggdes 1975 vilket också innebär att driftsäkerheten precis som i andra gamla anläggningar är bristfällig.

Visby Roma och Visby Roma Ungdom spelar och tränar i ishallen som även delas med Visby Konståkning och samtliga tre föreningar har ökat över tid.

För tillfället är Visby ishall väldigt överbelagd, i augusti 2018 kommer ytterligare två lag från Visby Roma Ungdom att börja spela seriespel.

I dag har Visby Roma Ungdom skridskoskola fyra tider i veckan som är 55 minuter långa, behovet är åtminstone nio tider á 75 minuter för att uppnå en fullgod kvalitet.

Dessutom behöver skridskoskolan som i dag består av två grupper delas upp i tre grupper för att kunna genomföra bra övningar för barnen då det ofta varit så många som runt 70 barn och ledare på isen samtidigt (20-25 spelare är optimalt) under dessa förhållanden är det svårt för ledarna att på ett pedagogiskt sätt lära ut eftersom barnen svävar iväg i tankarna och får svårigheter att lyssna.

Visby Roma Ungdom har också startat ett hockeylag enbart för tjejer som växt så pass mycket att man behöver dela laget i två grupper.

Visby Konståkning har i dag 2 timmar 45 minuter /vecka i Visby ishall och nästa säsong har man önskemål om 6 timmar/vecka.

Efter vad jag förstått så har man hittills bara haft träningar, nästa steg är ju för dem i så fall uppvisning/tävling vilket även skulle kräva ytterligare mer istid.

Normalt brukar Visby ishall ha is från mitten på augusti till början på mars om inte A-laget spelar kvalserie till Allsvenskan, vilket hände för första gången den gångna säsongen.

En jämförelse med övriga Sverige visar att många har en mycket längre issäsong än på Gotland.

Detta får till följd att våra ungdomar naturligtvis tappar träningstid på is och tappar i konkurrenskraft gentemot jämnåriga i övriga Sverige.

Jag har i en interpellation i regionfullmäktige ställt frågor till majoriteten om man tar situationen på allvar och vad man ämnar göra.