Vad gör politikerna åt Visbys åldrande vattenledningssystem?

Visby innerstads vattenledningssystem är snart 100 år gammalt. Det anlades i huvudsak runt 1925. En kalkylerad livslängd är 50 år så dessa ledningar har alltså snart levt sin dubbla livslängd.

Då ska man ha klart för sig att ledningarna till stora delar är ”överbyggda” med fjärrvärme och fiber i Visbys smala gränder, vilket kommer göra det mycket komplicerat och dyrt att åtgärda.

För cirka 10 år sedan fanns, i samband med utformningen av ”VA-planen”, ett förslag från tjänstemännen om att skapa en budget för förnyelse av vattenledningssystemet under en 10-årsperiod. Idén avvisades av politikerna.

Bättre sent en aldrig brukar man säga så nu måste politikerna ta sitt ansvar innan katastrofen är ett faktum och avsätta budget för att snarast byta ut det gamla vattenledningsnätet i Visby innerstad.