Som svar till ”Bengan i Visby” och ”Cyklisten” vill jag skriva några rader.

Det ifrågasätts varför man tillåts hålla på med rally, racing, rallycross, motocross med mera när man måste minska utsläppen i världen. Det är ju lätt att tycka att motorsport, i denna fråga, är något negativt men så är det inte. Faktum är att motorsporten faktiskt bidrar till att hålla ner utsläppen, då mycket av den tekniska utvecklingen i de fordon vi använder dagligen kommer från just motorsporten. Som ett exempel kan nämnas att bromskraftsåtervinning (KERS), som används i hybridbilar, är hämtat direkt från F1. Man utvecklar motorer som ger högre effekt i förhållande till sin storlek vilket även leder till att man kan få samma effekt med mindre motor/mindre utsläpp.

Utvecklingen hade alltså inte varit där den är i dag utan dessa sporter och andelen tävlande/tävlingar är en försvinnande liten del jämfört med den dagliga körningen som sker på jorden vilket gör att den totala mängden utsläpp från motorfordon varit högre än den är i dag om vi inte haft den teknikutvecklingen ovan nämnda sporter medför.

”Cyklisten”, du skriver att folkrace körs med gamla Volvobilar som spyr ut avgaser i mängd. Du är inte speciellt insatt i folkrace, va? Dessa bilar (som långt ifrån är enbart Volvo) må ibland vara bubbliga och se lite risiga ut men de är tävlingsfordon som under ”skalet” är i bra skick. Inte sällan har de nyrenoverade motorer som är i mycket bättre skick än de motorer som rullar omkring på våra vägar. När helrenoverade ni era motorer senast?

Utan motorsport på lokal nivå hade det heller inte funnits motorsport på ”proffsnivå” så även den är viktig.

Dessutom är miljökraven höga i dessa sporter. Inget spill av oljor eller bränsle accepteras. I depåområdet ska tävlingsfordonen stå på presenningar eller miljömattor som fångar upp eventuellt spill av alla vätskor. Detta är organisatörerna hårda på.

Betänk även detta; Hur många mil tror ni det körs varje dag till förmån för till exempel fotboll? Det skjutsas till fotbollsträningar och tävlingar dagligen över hela världen. Det körs garanterat fler mil i detta syfte än det görs inom rally, racing, motocross och folkrace.

Med dessa rader vill jag ha sagt att motorsporten inte är någon bov i detta, det är fortfarande det dagliga användandet vi måste dra ner på!