8 mars uppmärksammas kvinnors grundläggande rättigheter runt om i världen. På många håll ser vi en oroande utveckling där kvinnors rätt att bestämma över sina kroppar ifrågasätts och viktiga framgångar på jämställdhetsområdet hotas.

Samtidigt ser vi en kraftfull mobilisering – för jämställdhet och rättvisa, där kvinnor världen över utmanar förlegade och förminskande traditioner och strukturer. Det som förra året började som en rad #metoo-upprop växte till ett globalt vrål som krävde respekt.

Varje år går 22 miljoner kvinnor och flickor igenom osäkra aborter. Något som resulterar i ungefär 13 procent av världens mödradödlighet.

Donald Trumps första presidentdekret ”The global gag rule” stoppade allt amerikanskt bistånd till organisationer som försvarar aborträtten. Ett beslut som riskerar att öka dödligheten till följd av osäkra, illegala aborter.

Som svar på detta initierade Sverige givarkonferensen #shedecides. 181 miljoner euro och en tydlig politisk signal till stöd för kvinnors rättigheter blev resultatet.

Sverige är och ska vara ett föregångsland för mänskliga rättigheter där politiken genomsyras av ett systematiskt jämställdhetsperspektiv.

Den rödgröna regeringen har tagit flera viktiga steg för målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Ett exempel är förslaget om en samtyckeslag, en sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet, något som Miljöpartiet länge arbetat för.

Lagen föreslås träda i kraft i juli och innebär bättre stöd till brottsoffren, skärpta straff, att två nya oaktsamhetsbrott införs och förbättrat skydd för barn.

Inte minst i ljuset av #metoo-uppropen är det tydligt att sexualbrott hittills inte värderats tillräckligt tungt.

Regeringen har även lanserat en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Satsningar görs även på att stärka kvinnojourerna.

Andra viktiga reformer är instiftandet av Jämställdhetsmyndigheten, beslut för mer jämställda pensioner, beslut om årliga lönekartläggningar för att minska osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor, satsningar på förlossningsvården samt insatser för att stimulera normbrytande yrkesval.

Mycket har gjorts, men samtidigt kvarstår mycket. Miljöpartiet kommer därför envist fortsätta driva det feministiska arbetet framåt.

Vi är övertygande om att en politik för jämställdhet är en politik för ett hållbart och välmående samhälle för alla kön.