Enligt en SIFO-undersökning beställd av Världsnaturfonden WWF, är 67 procent av svenskarna positiva till att införa förbud mot engångsartiklar i plast som bestick, sugrör och muggar. Regeringen och handeln har startat en kampanj för att minska användningen av plastkassar. Men alla, även WWF, har missat en annan möjlighet att drastiskt minska plastförbrukningen.

Sveriges befolkning förbrukar genom de mest utpräglade av alla engångsprodukter, mensskydd som framförallt bindor, enorma mängder plast. Förmodligen utan att ha en aning om det. Enligt den brittiska miljöorganisationen City to Sea innehåller sanitetsbindor i genomsnitt plast som motsvarar fyra plastkassar per binda. Stämmer det kan den som använder bindor minska sin egen plastförbrukning motsvarande ungefär 1 300 plastkassar per år.

Ett problem är att de stora tillverkarna inte tydligt deklarerar innehållet i sina produkter. Marknadsledande Essity uppger att Libresse bindor och tamponger innehåller polypropen, polyetylen, polyester, polyesterfiber, polymerer, syntetiska hartser, polyesterfilm och polyetylenfilm. Men vilken produkt innehåller vad och hur mycket? Det finns ”ecobindor” utan plast. Men det kan också finnas andra sorter som ligger både över och under genomsnittet av plastinnehåll.

Hälsa och miljö borde styra valet av mensskydd – inte braskande livsstilsreklam. Politiskt initierade kampanjer som får oss att prioritera fel, både när det gäller problem och lösningar, är också ett problem.