Ibland blir man upprörd även i politiken. Efter att ha hört utfrågningen med Meit Fohlin (S) i går på Radio Gotland så inser jag att hon i första hand skyddar det socialdemokratiska partiet och i andra hand jobbar för Gotland bästa. Så ska inte en regionstyrelseordförande agera!

Att staten rev upp löftet om en tredje elkabel till Gotland i maj 2017, efter cirka 10 års planering, är det största sveket som drabbat ön på flera decennier. Meit skyller beslutet på att Svenska kraftnät är en myndighet, vilket är fel. Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk, styrt av regeringen, därmed kan regeringen via tydliga instruktioner i regleringsbrev styra vad de ska göra och inte göra.

Nu har Gotland upplevt tre totalavbrott på elförsörjningen på kort tid, det är förödande för bland annat näringslivet. Utan en tredje elkabel så tvingas ön förlita sig cirka 20 år till med dagens kablar som är från 1980 talet, det är inte rimligt.

Klimatklockan tickar på i en allt snabbare takt, att då stoppa investeringen i kablar är helt oansvarigt. Utan kablar klarar vi inte öns omställning. Att utse Gotland till pilot-län är utmärkt, därmed kan vi bli en testbädd för ny teknik, men det fixar inte på något sätt vår egen omställning inom de tidsramar som finns.