I dag är det bostadsbrist i 243 av Sveriges 290 kommuner, enligt siffror från Boverket. En vanlig uppfattning är att marknadshyror bara skulle medföra hyresökningar i innerstäderna. Det stämmer inte. Marknadshyror skulle ge höjda hyror även utanför innerstäderna och storstäderna. Marknadshyror eller ”friare hyressättning” innebär att hyresvärden själv sätter hyran utan att behöva förhandla.

Enligt en ny rapport som analysföretaget Ramböll tagit fram på uppdrag av Hyresgästföreningen skulle hyran riskera att gå upp med i genomsnitt cirka 20 procent i Linköping och nästan 30 procent i Jönköping. I en tidigare rapport har samma företag bedömt att hyrorna i Stockholm kan riskera att gå upp med i genomsnitt 50 procent vid införande av marknadshyra.

Det finns alla skäl att tro att hyreshöjningarna I Visby skulle bli betydande om marknadshyror införs. Det troliga utfallet kan bedömas ligga i nivå med i vart fall Linköping och Jönköping, det vill säga mellan 20-30 procent i hyreshöjning. Visby har liksom Linköping och Jönköping en stor bostadsbrist med växande befolkning. Det kan då innebära att en lägenhet som i dag har en hyra idag på till exempel 6 000 kronor i Visby, får en hyra på 7 000-7 500 kronor om marknadshyror införs.

I dag förhandlas hyrorna mellan fastighetsägarna och hyresgästerna som kollektiv. Hyran bygger på bruksvärdet, alltså den standard och kvalitet som finns i lägenheten, i fastigheten och i området, och på läget. Principen vid hyressättning i dag är att lika lägenhet ska ha lika hyra. Detta är ett system som fungerar både i högkonjunktur och lågkonjunktur, som har ett mycket starkt stöd bland hyresgästerna och som ger hyresgästerna både trygghet och inflytande.

Marknadshyror löser inte bostadskrisen. Varken fastighetsbolag eller byggbolag säger att dagens hyressättningssystem är ett hinder för att bygga nya bostäder. De främsta hindren är istället kopplade till kostnaderna för nyproduktion, bristen på byggbar mark, det höga markpriset och planprocessen. Det är områden som politiken både kan och måste lösa.

Politiken måste ta sitt ansvar. Med marknadshyror blir bostadskrisen värre. Vem har råd att bo kvar när månadshyrorna blir flera tusen kronor dyrare? Sverige är ett land med utmärkta förutsättningar att ge alla invånare ett tryggt och bra boende. Det är dags att politiker släpper idén om marknadshyror som lösningen och istället skapar bättre förutsättningar för mer och långsiktigt byggande.