Öppet brev till våra lokalpolitiker.

Över 85 procent av Sveriges folk är för ett förbud av kärnvapen. Vad betyder det för en folkvald lokalpolitiker?

Lojalitet uppåt – mot partitoppen – eller solidaritet nedåt, mot dem du representerar?

Vad är en politikers främsta uppgift? Att ha sitt folks bästa för ögonen? Att tänka djärvt och stort och inte blunda för obehagliga sanningar?

Eller att vara lyhörd gentemot partiets topp och inte vara ett orosmoment i partiorganisationen?

Kärnvapen är en katastrof som sätter allt levande på spel. Att människans intelligens gjort det möjligt att framställa dem måste ju även betyda att hennes intelligens kan få henne att inse de ödesdigra följderna av dem.

Så vad gör du då som lokalpolitiker? Här yppar sig nu ett tillfälle att vara med att få bort detta fasansfulla vapen.

122 stater i FN vill förbjuda kärnvapen och vad som krävs är att ta ställning och arbeta för att detta förbud (genom en konvention) skrivs under (ratificeras) av regering och riksdag.

Den utredning som skulle bedöma om Sverige bör skriva under konventionen är presenterad och enmansutredaren Nils-Erik Lundin har motiverat sin åsikt som blev ett nej.

Hans argument är främst att NPT (icke-spridningsavtalet) är överordnat, att texten i konventionen inte är färdig och tandlös och att Sveriges militära samarbete med USA och Nato äventyras.

Köper du dem? Du vet ju att NPT funnits i över 50 år och att kärnvapnen ännu är kvar, att texten är ett samarbete av 122 länder i FN och att USA handlar i sitt eget intresse som vilken annan stat som helst.

Kan du som lokalpolitiker acceptera att Natoländer möjligen medförande kärnvapen övar på Gotland? Kan du tänka dig att kärnvapen utplaceras på Gotland?

Om du nu arbetar för kärnvapenförbudet och anser att FN-konventionen är ett gott försök kan vi då säga att du handlar i enlighet med folkviljan?

Vad tycker du? Vi tycker det! Vi vet att du behöver fatta väldigt många tuffa och obekväma beslut! Stå på dig!

Detta är ett öppet brev till alla våra lokalpolitiker på Gotland från