I förra veckan stod det klart att Vänsterpartiet och regeringen lägger fram ett förslag i riksdagen om att begränsa vinster i välfärden. Vänsterpartiet lär hurra – men det är Sveriges elever och äldre som får se sin valfrihet begränsas kraftigt om förslaget går igenom.

I dag går 340 000 elever i fristående skolor och mer än 20 miljoner patientbesök görs hos privata aktörer. Fristående skolor har jämnare socioekonomisk elevsammansättning och eleverna uppnår högre studieresultat än i kommunala motsvarigheter. Elever och föräldrar till elever på fristående skolor är generellt sett mer nöjda än de i kommunalt drivna skolor.

Privata äldreboenden är bättre i 18 av 22 kvalitetsundersökningar samtidigt som 15 av de 20 mest populära vårdcentralerna drivs av företag.

Vårdval ökar tillgängligheten, effektiviserar verksamheten och kortar kötiderna. Allt detta blundar regeringen för, och fokuserar istället på det lilla överskott som kan uppkomma i privatdriven verksamhet.

Moderaterna har tidigare lagt fram förslag om att införa en nolltolerans mot dåliga skolor, det vill säga ett slags kvalitetsgolv där den skola som inte håller måttet antingen stängs eller tvångsförvaltas av Skolinspektionen. Det är ett bra förslag som borde gå att applicera i flera sektorer av välfärden.

Även äldreomsorg som inte håller måttet bör kunna stängas eller tas över av kommunen. Införandet av ett kvalitetsgolv skulle förhindra att verksamheter kan tumma på kvaliteten för att istället ensidigt ta ut vinst.

Men verksamheter som klarar att hålla hög kvalitet bör kunna gå med överskott, något som är i princip omöjligt med regeringens förslag.

Det är dags för vänsterpartierna att inse att privata aktörer är ett nödvändigt komplement till kommunala verksamheter.

Fristående alternativ i kombination med valfrihet gör att fler kan gå i en skola som passar just dem – eller bo på ett äldreboende som bättre ser till ens personliga behov. Det är något vi borde bejaka och utveckla, inte motarbeta och lägga hinder i vägen för.