Just nu väntar 120 000 personer på att få en operation, 290 000 väntar på att få träffa en specialist efter remiss från vårdcentralen. Längst väntetider har socialdemokratiskt styrda regioner och landsting.

I Region Gotland har 59 personer väntat på operation längre än tre månader och den siffran har ökat med 127 procent sedan 2014. Utvecklingen måste brytas.

Flera delar av landets hälso- och sjukvård fungerar bra. Tiotusentals medarbetare gör fantastiska insatser varje dag.

Men det finns också mörkare delar. Mest oroande är att Sverige har Europas längsta väntetider i sjukvården. Och vårdköerna växer. Statistiken är dyster.

Men framför allt handlar det om människor som är i stort behov av vård som riskerar att få sitt tillstånd försämrat i väntan på vård.

Ett sjukdomstillstånd i Löfvens vårdkris som vi inte accepterar.

Vad som är särskilt anmärkningsvärt är att antalet personer som har väntat längre än tre månader på operation har mer än fördubblats sedan 2014.

Sämst är utvecklingen inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) – i dag står över 7 000 barn i kö, där 80 procent av dem har väntat i över en månad.

Ökningen är mer än en tredubbling av BUP-köerna. Men det finns de som har väntat betydligt längre tid än så. För ett barn i behov av psykiatrisk vård är tiden oerhört avgörande.

Helhetsbilden är tydlig: statsminister Stefan Löfven administrerar en nationell vårdkris.

En viktig förklaring till att alliansregeringen kunde korta vårdköerna var kömiljarden.

Det var en prestationsbunden insats för att minska väntetiderna.

Oberoende utvärderingar visar att kömiljarden gav resultat och att de negativa effekterna var begränsade.

Ändå valde den rödgröna regeringen att avskaffa kömiljarden. Nu ser vi att bristen på nationell politik och bristande lokalt ledarskap leder utvecklingen åt helt fel håll.

Moderaternas svar är glasklart: Kömiljarden bör utvecklas och återinföras.Den nya kömiljarden ska utökas till tre miljarder kronor och breddas till att också omfatta laboratorietester och röntgen. Kömiljarden ska dessutom ha ambitiösare tidsgränser och vara bättre samordnad.

Så kan vi återigen korta vårdköerna och städa upp efter ett socialdemokratiskt sjukvårdsmisslyckande.