En Fråga till Destination Gotland. Är rökare så jag tycker det borde finnas någon plats för rökare ombord då det är fullt lagligt att köpa cigaretter och röka dem. Annars löp hela linan ut och förbjud alkoholförtäring ombord också, för det finns folk som inte tål det och vill sitta i en drogfri miljö och inte utsättas för frestelsen.