Jag blir lite konfunderad och orolig när jag läser i en och samma artikel att 100 pedagoger behöver rekryteras fram till 2022 och att den dåliga ekonomin gör att det måste sparas genom neddragningar. Besparingar som leder till större barngrupper i förskolan, vilken tur jag har att mina barn är vuxna men att de ännu inte har skaffat egna barn så min familj inte behöver anlita regionens barnomsorg.

Personaltät och innehållsrik förskola utvecklar barnen på ett positivt sätt, lusten att lära får leva vidare. Personalen är mycket viktig för att lära barnen att umgås i verkligheten med empati och respekt för varandra. Personal behövs för att barnen ska kunna komma ut i naturen och lära sig att värna om den och vår miljö. Personal behövs för att kunna trösta de barn som behöver det, kunna ge en kram och tid till omsorg utan att känna sig stressad över att det kan uppstå konflikter som det inte finns någon annan som kan reda ut. Gör dessa besparingar i förskolan så kommer det att fattas ännu mer pedagoger.

I grundskolan ska förstärkningen av elevhälsan stoppas, det kommer att leda till ökad psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Vi kommer att få fler barn och ungdomar som blir hemmasittare och måluppfyllelsen blir lägre. Pedagogerna är inte utbildade för att ta hand om det som elevhälsan gör, pedagoger är utbildade för att undervisa. När tid tas från undervisningen för att ta hand om konflikter, reda ut osämjor och försöka hjälpa de som mår dåligt (som de inte har kompetens för) leder det till att pedagogerna känner sig otillräckliga och blir stressade vilket i sin tur leder till sjukskrivningar och att pedagoger byter yrkesbana samt lägre måluppfyllelse.

Fler pedagogiska assistenter, socialpedagoger, specialpedagoger och kuratorer skulle ge pedagogerna mer tid till undervisning och måluppfyllelsen skulle vara lättare att nå.

De sociala problemen ökar i förskolan och skolan i dag, ett oacceptabelt språk och verbalt och fysiskt våld ökar bland barn och ungdomar dessutom kryper det ner i åldrarna. Barn och ungdomar behöver vuxna förebilder i verkligheten för att kunna utvecklas till empatiska och ansvarstagande vuxna i framtiden.

Stora utmaningar... större utmaningar! Hur behåller regionen personal i de viktigaste förvaltningarna? Skola, vård och omsorg borde vara de högst prioriterade förvaltningarna när det gäller budget och att rekrytera och behålla personal.