Svar på insändare från Ann-Sofie Holmberg 28 augusti.

På vår jord växer mycket gräs och örter. Det går inte att odla all mark. Våra nötkreatur, lamm och idisslare är dom enda som kan tillvarata gräset på vår jord och omvandla det till högvärdigt protein genom kött och mjölkprodukter Människan äter inte gräs.

Vattnet du pratar om. Vet du hur mycket vatten det går åt att tvätta alla grönsaker som konsumenten kräver. Protein behöver vi. Vi kan ju odla proteingrödor som baljväxter men behovet räcker inte. Tycket du då det är bättre att importera soja och annat som är genmanipulerad till nästan 100 procent?

Vallodling behövs på åkermark. Det ger ett öppet landskap och gör att naturen ser välskött ut. Vallen är en miljövänlig gröda och kan ta upp urlakade näringsämnen och föroreningar i luft och vatten. Vi borde vara glada att våra idisslare tillvaratar gräset och renar det i sina organ och omvandlar det till högvärdigt protein.

Människan har sen begynnelsen haft kött som födoämne och proteinkälla. Vi har i dag endast cirka 40 procent självförsörjning av nötkött och det väntas matbrist i världen Jag tror att klimatutsläppen från djuren kompenseras av miljönyttan dom gör.

Lägg en skatt på importerat kött, till exempel från Brasilien, som belastar miljön med 40 procent högre utsläpp av koldioxidekvivalenter än här i Sverige. Allt enligt Institutet för livsmedel och bioteknik. Dessutom blir det mindre kött som kommer ut i affärer från plågade djur som har mer sjukdomar och slaktas efter regler som är förbjudna i Sverige. För varje djur som importeras förbuskas ett hektar här i Sverige.

Vi köttbönder kunde få ta del av denna skatt och få betalt för vårat kött så vi får en acceptabel lönsamhet och kan värna om våra djurskyddskrav och regelverk.

Vi har det klimatsmartaste köttet i världen.

Vi har det renaste från sjukdomar, antibiotika och tillväxtsbefrämjande medel.

Världens högsta miljökrav på produktionen och alltid närproducerat.

Varför importera kött som bryter mot svenska lagar och regelverk?