Från SMHI:s kunskapsbank hämtar jag följande uppgifter: Koldioxid är en viktig växthusgas, men den gas som har störst temperaturreglerande effekt är vattenånga (H2O) vilken utgör mellan en halv och två procent av vår luft. Om koldioxidhalten går under 160 ppm (0,0160 procent) så dör all växtlighet. Kolsyreassimilationen (fotosyntesen) slutar att fungera, och helt utan koldioxid så skulle jordens medeltemperatur som i dag är plus 14 grader C, istället ligga på minus 19 grader C.

Koldioxidhalten i vår luft har på de senaste 170 åren ökat från 280 ppm (0,0280 procent) till 400 ppm (0,040 procent). Det är en ökning med 120 ppm-enheter (0,0120 procentenheter). Men 400 ppm är onekligen 43 procent större än 280 ppm, så vad är det för ett värde som man får fram med denna sortens procenträkning? Jo man får fram att mängden koldioxidmolekyler (mätt i förhållande till sig självt) ökat med 43 procent på 170 år. Vi frigör ju hela tiden tidigare bundna koldioxidmolekyler genom att använda fossila bränslen, bryta och processa kalksten etcetera, och det kommer vi förmodligen att fortsätta med så länge något finns kvar.

Sammanfattningsvis: Under de senaste 170 åren så har mängden ”nya” koldioxidmolekyler ökat med 43 procent (jämfört med sig självt), medan andelen/halten koldioxid i vår luft har ökat med 120 ppm-enheter (0,0120 procentenheter) till nuvarande c:a 400 ppm (0,040 procent).

Detta är även vad den så kallade Keelingkurvan visar (ett diagram, även kallat hockeyklubban). Men i diagrammet har man skärt av y-axeln och dragit ut x-axeln till åttahundatusen år så att de senaste 170 åren blir en nästan lodrät linje. Allt för att lura ögat. Detta sätt att luras med diagram lär man sig redan i matte för åk 9.

Jag illustrerar skillnaden mellan mängd och andel/halt med ett exempel: Jag tänker diska och häller därför upp en liter vatten i lämpligt kärl. Jag tillsätter en stor droppe diskmedel. Droppen är en milliliter (= en cm3). Droppen är onödigt stor och slösaktig, men det är för att minska antalet ”jobbiga” decimaler i exemplet.

Diskmedlets andel av diskvattnet blir 1/1000-del, det vill säga 0,10 procent (1000 ppm). Om jag nu tillsätter ytterligare en droppe diskmedel så ökar mängden diskmedel (jämfört med sig självt) med 100 procent, medan diskmedlets andel/halt av diskvattnet ökar från 0,10 procent till 0,20 procent. Det vill säga en ökning med 0,10 procentenheter.

Till sist: Tänk om de så kallade klimatförnekarna kunde ta och ge upp så att vi äntligen kan få ett bättre väder!