Läste i tidningen att staden New York säljer av alla fossila innehav i stadens pensionsfonder (alltså i energibolag som investerar i olja, kol och gas, liksom fonder med innehav i sådana bolag). ”Vi tar ansvar för kommande generationer”, säger borgmästaren Bill de Blasio.

Det här var ju ett alldeles utmärkt initiativ! Det fick mig att undra hur det är på Gotland. Minns från energidagen vid Gangvide på När i höstas att det där berättades att regeringen gett Energimyndigheten i uppdrag att studera hur Gotland kan bli föregångslän i omställningen till ett förnybart energisystem i Sverige. I en sådan kampanj går det ju inte att ha investeringar i olja, gas eller kol.

Alltså frågade jag några viktiga aktörer på Gotland om de har aktier eller fonder som direkt eller indirekt investerar i fossil energi.

Jag fick svar nästan med vändande post. Så här är läget:

Region Gotland har sedan 2016 ställt om sin portfölj så att den är helt fossilfri med undantag av en liten post som har 9 procent i fossila bolag. Också den är man i färd med att placera om till ett fossilfritt alternativ.

Visby Stifts aktieportfölj är fossilfri. Länsstyrelsen har inga aktier, så där är frågan inte aktuell. Detsamma gäller Nordkalk. Inte heller LRF Gotland har någon aktieportfölj och där fick jag höra att de är engagerade i ett projekt om energilagring tillsammans med Energimyndigheten. Förstås jätteviktigt när Geab säger att elnätet inte har kapacitet att ta emot mer el från solceller och vindkraft.

LRF Gotland har därtill ett eget projekt om energiomställning och söker dessutom pengar för ett projekt om ”fossilfritt kött” tillsammans med Gotlands slakteri. Innovativt!

Således, en snabbenkät visar att ambitionen att minska klimatpåverkan är minst lika stor på Gotland som i staden New York. Heja Gotland!

PayEx och Mellanskog väntar jag fortfarande på svar från. Skulle deras aktieinnehav inte vara fossilfria så har de alltså mycket goda förebilder på Gotland att följa.

Privatpersoner som sparar i aktiefonder kan vara lika medvetna. Det är bara att välja fossilfria fonder.