Det kan ta 600 år innan temperaturen har stigit 2 grader.

Inom naturvetenskapen existerar inget koncensus-begrepp, där är det bara observationer och fakta som gäller. Men forskningsresultat måste tolkas.

Koldioxid har några spektrallinjer inom den infraröda delen av det elektromagnetiska spektrumet, absorberar alltså värmestrålning.

Det råder dock högst delade meningar om CO2:s så kallade klimatkänslighet, det vill säga hur mycket en fördubbling av CO2 i atmosfären påverkar temperaturen.

Enligt teoretiska studier skulle temperaturökningen bli en grad. För närvarande ligger CO2-halten på lite drygt 400 ppm eller 0,4 promille. Inom IPCC har man antagit att det finns en förstärkningseffekt i form av mer vattenånga, vilken är en starkare växthusgas än CO2.

Man har gissat att en fördubbling skulle ge mellan 1,5 och 4,5 grader temperaturökning. Trots 30 år av forskning har man inte kommit längre.

IPCC grundar sina uttalanden om framtida temperaturer på ett hundratal olika datorsimuleringar med olika klimatkänslighet.

Dessa har gett högst olika temperaturutfall med kraftigt överdriven temperaturhöjning.

Temperaturen har knappast ökat alls de senaste 20 åren och det verkar allt mer troligt att en fördubbling av CO2-halten ger högst 1 grad temperaturökning.

Kritiska forskare menar att en högre CO2-halt är välgörande för jorden. CO2 är växternas näring, utan vilken de gröna växterna dör och därmed allt högre liv.

Satellitbilder visar att jorden har blivit betydligt grönare på senare år och att öknarna krymper.

En måttlig temperaturhöjning är också välgörande.

En fördubbling av CO2 från nuvarande 400 ppm till 800 ppm skulle alltså ge 1 grad och ta 200 år med nuvarande takt om 2 ppm per år. En fördubbling från 800 ppm till 1600 ppm skulle ge ytterligare 1 grad och ta ytterligare 400 år, alltså sammanlagt 600 år.

IPCC har inte räknat med solen. Under Lilla Istiden på 1600-talet var solaktiviteten låg, ett Grand Solar Minimum.

Under 1900-talet, när det blev varmare, hade vi ett Grand Solar Maximum. Enligt solforskarna är vi nu på väg mot ett nytt stort solaktivitetsminimum.

Så det är högst troligt att vi kommer att få det kallare inom de närmaste åren. Klimatet har alltid varierat naturligt.