Organisationen "100 %" förnybart bildades 2012. Organisationens ändamål är att driva på energiomställningen till ett fossilfritt samhälle. Medlen för att nå målen är förnybar energiproduktion. Sveriges riksdag har satt som mål att nettoutsläppen ska vara noll 2045 och elproduktionen skall vara 100 procent förnybar år 2040. Frågan är hur mycket de så kallade förnybara kraftslagen behöver av ändliga resurser för att tillverkas?

Det värsta är att notan för experimentet kommer att uppgå till svindlande 1600 miljarder SEK år 2040. Har inte våra politiker och kraftbolag fixerat sig på ordet "förnybart"? Var det inte klimatet vi skulle rädda? Hur ser dagen energiproduktion ut? Är inte den bland de renaste i Europa? Vi har redan ett system som producerar energi utan inblandning av kol! Att bygga ett nytt system för att producera energi blir dyrt och vanskligt.

Vill man envisas med begreppet "förnybart" kan man börja med att bygga nästa generationens reaktorer, som kan återanvända hittills använt kärnbränsle och få det att räcka tusentals år utan att nytt uran behöver brytas. Nuvarande reaktorer använder maximalt 8 procent av kärnbränslet, resten ska muras in så ingen kommer åt resten det vill säga det till 92 procent oanvända kärnbränslet. Vår energimix i dag behöver inte bytas ut mot dyra nymodigheter i hobbyskala som ger oss energi när väder och vind vill.