Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan (S) var på Gotland några timmar häromveckan och redovisade stolt att nu ska Gotland bli pilotlän för ett smart och förnybart

energisystem. Vi ska gå före och göra verkstad av energiöverenskommelsen genom att ställa om till 100 procent förnyelsebar energi. Det är bra för här finns möjligheterna och entreprenörerna. Han sa också väldigt tydligt att man måste klara leveranssäkerhet och konkurrenskraft och utlovade finansieringsbeslut. Nu väntar vi på regeringens beslut! Samtidigt upplever jag att hans budskap inte riktigt hänger ihop!

Energimyndigheten fick uppdraget, av Baylan, att utreda hur Gotland kan gå före eftersom Svenska Kraftnät i maj 2017 helt abrupt avslutade planeringen för en tredje elkabel till Gotland. Utredningen är mest en lista över pågående projekt som andra myndigheter redan driver och där Gotland skulle kunna få var med. Däremot sägs ingenting om den nödvändiga utbyggnaden av infrastruktur i form av tillräcklig kabelkapacitet, eller lagringskapacitet, som möjliggör fortsatt utbyggnad av sol och vind på ön.

För att förstå helheten så behöver man känna till historien. I Gotlands Energiplanen som vi i Alliansen tog fram 2010 är målet att vara klar med omställningen på Gotland till år 2025. Huvuddragen i den är att, på marknadsmässig grund, klara elförsörjningen med vindkraft och solel, uppvärmningen via biobränslen och att satsa på biogas till fordonsbränsle. Allt planerat utifrån de potentialer som Gotland har att producera dessa bränslen. För att kunna möjliggöra detta lyckades vi i Allians på Gotland få staten att 2009 lova en utökad överföringskapacitet med 1000 MW via nya kablar.

Men 2017 backar plötsligt staten genom Svenska Kraftnät från detta löfte utan att den rödgröna regeringen agerar! Därmed kullkastas mycket av möjligheterna att ställa om i praktiken och stora sol- och vindprojekt bromsas. Det Ibrahim Baylan (S) nu gör är att försöKa beskriva detta svek mot Gotland som en framgång! Allt för att försöka dölja regeringens uppenbara ovilja att fullfölja statens tidigare löfte om en ny elkabel.

Centerpartiet kommer att fortsätta att driva att Gotland ska vara en del av Sverige och därför behövs det en tredje elkabel. Allt annat är orimligt om Gotland ska kunna gå före övriga landet och klara energi omställningen till år 2030. Vi kan då inte vänta på att tekniken för lagring ska utvecklas och bli konkurrenskraftig. Vi behöver igång nu och då behövs både ock!

Från Centerpartiets sida tycker vi också det är märkligt att utredningen knappt behandlar kommunikationerna med färja och flyg till och från Gotland.