Fiskerätten på enskilt vatten runt Gotland (300 m från strandlinjen) tillhör fastighetsägaren. Dock har allmänhetens tillträde till fiskemöjlighet där vuxit fram ur en brokig historisk bakgrund. Ett skäl har säkerligen koppling till folkförsörjning. Fisk som livsmedel har varit viktigt för många.

Sedan 1950-talet har allmänheten haft rätt att fiska längs de gotländska stränderna. Fisket som bedrevs på den tiden var nästan uteslutande nätfiske till husbehov. Kastspöfisket var då i en betydligt mindre omfattning än vad som är fallet i dag.

I medlemstidningen för Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund har ordförande Joakim Ollén på några ledarsidor gett uttryck för förbundets framtidsvisioner och strategiska mål.

Gädda, abborre och havsöring föreslås att i framtiden vara arter avsedda för sportfiskare och sportfiske kan bli den enda tillåtna fiskemetoden inom grundområden. För detta påstår man sig ha visst stöd från Havs- och Vattenmyndigheten. Största delen av sportfisket på Gotland sker nästan uteslutande i vadarbyxor på grundområden och därmed på enskilt vatten.

Genom Sportfiskarnas utspel går man helt förbi fiskevattenägaren och det hävdvunna husbehovsfisket. Detta kan skapa stor konflikt mellan de fiskande. Nu höjs även röster på Gotland att de enskilda vägarna som leder till stränderna stängs för sportfiskande turister.

Detta kan resultera i en mycket olycklig utveckling för framtida fiske, men även för vanlig turism. Det tidigare öppna Gotland kan ganska snabbt bli stängt. Stängda stränder drabbar även husbehovsfisket.

Från Gotlands Husbehovsfiskeförning har vi tillskrivit sportfiskeförbundet angående deras utspel och påtalat den anmärkningsvärda hållningen som förbundet intagit.

Ett annat orosmoln är HaV:s senaste utredning om fritidsfisket där det föreslås att ett totalt nätfiskeförbud kan komma att införas över hela Sverige. Detta blir då nådastöten för de gotländska fiskelägen och husbehovsfisket. Gotlands Husbehovsfiskeförening oroas av den framtida utvecklingen inom fritidsfisket.

Gotland består av cirka 80 mil kust att fiska på, Gotlands Husbehovsfiskeförenings inställning har sedan bildandet varit att det rimligen finns både plats och fisk till alla lokala fritidsfiskare oaktat vilken typ av redskap man fiskar med. Det tycks tyvärr inte gälla för Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund.