Hur ser framtiden ut för det gotländska samhället – var finns arbetskraften?

Vi vet idag att vi har en låg arbetslöshet och att vi inte hittar de kompetenser vi söker till de lediga jobben som finns. Om man tillåter sig titta in i framtiden bara 8 år så ser vi att vi har blivit fler gotlänningar, närmare bestämt 1100 flera barn och ungdomar och 2200 fler i äldregruppen 65+.

Det vi också vet ganska säkert är att vi får cirka 900 personer mindre i den gruppen som i dag är i yrkesverksam ålder.

Förutom den ekonomiska aspekten av det hela, så kommer vi att ha mycket svårt i det att lösa de uppdrag vi har inom den offentliga verksamheten. Även om vi skulle lägga ut mer på entreprenad så skulle det ändå bli mycket svårt att lösa arbetsbristen. Lägg där till problemet med att fortsatt kompetensutveckling i yrket denna gruppen. Dessutom har vi industrin och övrigt näringsliv som kommer att efterfråga massor av anställda framöver.

I dag utbildar vi färre individer än vad vi gjorde för ett år sedan, och det är inget konstigt då de flesta är i arbete just nu. Man brukar säga att man utbildar sig i lågkonjunktur för att jobba i högkonjunktur. Men om vi skall klara av våra åtaganden mot nästa generation så behöver vi i Region Gotland lärare, sjuksköterskor, läkare, lastbilschaufförer med mera. De flesta av dessa utbildningarna är långa, och för att vara färdiga med dem om 8 år så måste vi utbilda dem nu, gärna igår.

För Gotlands del så gäller det att bli en attraktiv plats att bo och jobba på. Vi hinner inte föda flera barn som kommer att vara arbetsföra inom åtta år, utan vi behöver vidareutbilda dem som redan är i jobb, och också få med dem som står utanför arbetsmarknaden att vara med och bidra till arbetskraften. Vi behöver också fler, instegsjobb där t ex en undersköterska som idag har jobb vidareutbildar sig till sjuksköterska, som i sin tur tar en plats för någon som vill plugga vidare till läkare osv.

Det måste löna sig att arbeta – alla behövs för Gotlands utveckling!