Så har då fiskedebatten återigen blossat upp. Lyssnade på lokalradion i början på veckan. Vägar till stranden skulle stängas för sportfiskarna. Det drabbar alla andra också. Sveriges sportfiskeförbund har i sin medlemstidning gått ut med att inom de närmaste åren så ska endast sportfiske förekomma längs stränderna. Nätfiske ska förbjudas även för vattenägarna och man påstår sig ha stöd för detta hos Havs- och vattenmyndigheten.

Förslaget till lagändringarna ligger på regeringens bord sedan förra sommaren, men det ligger nog mycket annat på det bordet också.