Svar till insändare ”Nedrustning av hörselvården”.

Hörselvården nedrustas inte. Vi arbetar kontinuerligt med de utmaningar vi har att möta upp det behov som finns hos våra medborgare.

September 2016 togs beslut om att flytta Hörcentralens verksamhet till Korpen från öronmottagningen på lasarettet. I samband med flytten bytte vi namn till hörselvården. Flytten genomfördes under senare delen av hösten och var klar i december 2016.

Under 2017 har behovet av att byta ut sina gamla hörapparater ökat markant. Vi har sedan 2003 haft perioder då väntetiderna varit långa, som mest 22 månader, då olika åtgärder gjorts.

2009 gjordes insatser då en stor mängd utprovningar utfördes av externa företag för att komma tillrätta med våra väntetider. Många av de patienter som fick sina hörapparater 2009 och 2014 har nu behov av nya vilket gör att väntetiden har ökat. Hörselvården består av flera professioner, bland annat kurator och hörselpedagog som kan ge råd och stöd i den situation man befinner sig i. Vi har en servicefunktion där tekniker hjälper till att få befintliga hörapparater att fungera så bra som möjlig i väntan på ny utprovning.

Vad gör vi?

• Vi har sett över vårt flöde och våra rutiner för att se om vi kan ändra något som ökar antalet patienter vi kan ta emot/månad.

• Vi har gått igenom vilka hörapparater och proppar vi förskriver för att se om vi kan minska antalet mottagningsbesök/patient.

• Vi har anställt ytterligare en audionom.

• Vi har försökt rekrytera fler audionomer under höst/vinter men ej lyckats ännu då arbetsmarknaden ändrats.

Fler åtgärder behöver göras för att möta det ökade behov som råder.

Jag vill slutligen bekräfta att personalen på hörselvården gör ett fantastiskt arbete med hög kvalité i alla delar. De yttre faktorer som påverkar vår verksamhet råder vi inte över. Vi har största förståelse och respekt för den frustration man känner när man inte får snabbt hjälp.