I sitt senaste inlägg har herr Sandberg insett att väderkvarnskampen gentemot Nato enbart samlar redan övertygade och byter taktik till den kända devisen ”alla är lika goda kålsupare”. Plus lite smakhöjare av kålsoppan genom en flirt med patrioter/nationalister med argumentet ”Sverige kan bara försvaras av svenskar” . Dock bärs insändaren i grunden av Nato-hatet. Organisationen får bära tillmälen som ”krigsallians”och ”krigsförbrytare”. Sirenernas sång, ljuset och värmen finns på andra sidan Östersjön i Putins Ryssland.

Så avslöjar Sten Sandberg att han gärna ser att ”skulle vi inte själva räcka till får vi hoppas på stöd från de som stödjer vår alliansfria idé”

Den gamla neutralitetsidén visar sitt ansikte. Den som byggde på att vi ville stå vid sidan om och inte hjälpa våra bröder och systrar men gärna såg att dessa kom till vår undsättning när det brann i våra knutar.

Det finns dock en väsentlig skillnad nämligen att vår tidigare neutralitet i grunden byggde på att hjälpen skulle komma från väst, aldrig från öst. Sådana petitesser bryr sig inte Sten Sandberg om i sin egenhändigt formulerade alliansfria idé. Där gäller att allt ont kommer från Nato. Eftersom Danmark och Norge tillhör Nato antas väl att det omedelbara hotet kommer från dessa våra broderfolk. Ska vi förvänta oss hjälp från de som stödjer en alliansfri idé är det Putin och Ryssland som vi kan räkna med tycker uppenbarligen Nato-hatarna.

För de läsare som följt meningsutbytet om Nato här på GA vill jag gärna rekommendera att läsa om historiens förlopp från år 1914 genom första och andra världskriget, USA´s avgörande insatser i båda krigen, Europas återuppbyggnad, frigörelsen från kommunismen och den fred vi nästan alla nu tar del av samtidigt som inskränkningar av människors rätt att leva fortfarande finns i vår omedelbara närhet med främst den ryska staten som bärare av förtrycket.

Med den kunskapen blir det inte svårt att välja för eller emot Nato och vikten av ett starkt svenskt försvar. Dessutom med kunskapen om hur illa det går om man lyssnar på sirenernas sång får vi väl varna Sten Sandberg med proselyter för färden österut över havet.