Vad man blir less på det ständiga tjatet om att bilister ska anpassa hastigheten. Nu senast Trafikverkets grötmyndiga uttalande beträffande cirkulationsplatsen, rondellen, i Vibble.

Förklara för mig hur man ska anpassa farten till något man inte vet något om. När man kör bil så ska man alltså anpassa farten till något som är flera hundra meter framför bilen, något som man som regel inte kan se till exempel vad är bakom kurvan. Finns där isfläck fast det är bra väglag där jag nu kör? En bonde som driver kreatur över vägen? Potthåll i asfalten som måste väjas för eller blödande asfalt som gör vägen såphal.

När man kör bil måste man alltså ha en siares gåva, kunna veta vad som kommer framöver och som man inte vet något om. Tänk på att för att anpassa, läs sänka, farten så har man reaktionstid och retardationstid d v s reaktionssträcka och fartsänkningssträcka.

Trafikverket och Region Gotland, väghållarna, gör det lätt för sig när de som med den drucknes envishet tjatar om anpassning av farten. De ska inte tjata om farten utan se till att vägarna håller acceptabel standard, är väl underhållna och vintertid snöröjda och halkbekämpade. Vi ska som med blåslampa få fart på dem att åtgärda fel och brister annars fortsätter det som nu med att de predikar fartanpassning istället för att vidta åtgärder. De har tydligen uppfattningen att är vägen dålig eller hal så är det inte primärt att åtgärda detta utan lägga ansvaret på andra. Det är lika befängt som att säga till en bilägare att har du dåliga bromsar så får du köra saktare istället. Det rätta är ju att säga till att bromsarna ska lagas.

Varför ska vi behöva ha njurbälte på oss när vi kör på Visbys gator? Håligheter och ilagningar som sjunkit, brunnslock som ligger för djupt, spårig asfalt, nedslitna vägmarkeringar, onödig skyltning. Allt sådant tar bort uppmärksamheten från trafiksituationen i övrigt. Är det så svårt att ta en lång rätskiva, lägga den tvärs på vägen från vägmitt till vägkant och mäta upp fördjupningar. Sen snabbt se till att felaktigheter åtgärdas. Tekniska förvaltningens egen personal borde kontinuerligt rapportera in fel och brister på gator och vägar för åtgärder.

Vi verkar vara på väg mot en vägstandard som var i forna Sovjetryssland.