Något som inte alltid är bra är den populära trenden med så kallad förtätning av stadsbebyggelse. Nu finns förslag om att ”fylla ut gluggar” med nybyggnation i Visby, men det gäller verkligen att tänka till om de framtida konsekvenserna innan beslut fattas. Även i en småstad behövs grönområden och gröna lungor och därför måste inte alla grönytor bebyggas. Nybyggnation i redan hårt exploaterade kvarter ställer dessutom ofta till problem när det gäller biltrafik och parkeringsytor.

Det finns ett gammalt tänkvärt uttryck: ”Det tar två minuter att såga ner ett stort träd, men det tar femtio år innan det växt upp ett nytt.”