Gotlandshem har gjort en undersökning om var köande vill bo. Utan att gå in på själva undersökningen så blev svaret att cirka 2000 personer kan tänka sig att bo i nyproducerade lägenheter på landet.

När man tyder vd Elisabeth Kalkhälls uttalande så tycker hon att det är få som vill bo på landet. Men för oss som värnar om landsbygden så är 2000 personer mycket bra.

Fördela 2000 personer på Klinte, Hemse, Roma och Slite. Nu leker vi med tanken på att det bosätter sig 500 personer på varje ort. Jag tror inte det finns någon som inte kan inse värdet av detta tillskott på landsbygden.

Och av det tillskottet borde det bli ännu fler för säkert är det så att någon av de 2000 kommer att skaffa barn.

Kalkhäll säger att det är en utmaning att lyckas bygga till en hyra som potentiella hyresgäster på landet kan leva med.

Detta uttalande fordrar en förklaring. Är det så att Kalkhäll menar på att landsbygdsbor är mindre bemedlade så att de inte har råd att betala sina hyror eller? Blir en landsbygdsbo som flyttar till staden bättre på att betala sina hyror eller?

Kalkhäll påstår att det finns dåligt med byggbar mark utanför Visby. Om det är sant så är det förvånande, huvudägaren Region Gotland ligger väl steget före så att det finns flera planlagda områden på landet. Allt annat vore konstigt.