Gotland har av riksdag och regering fått i uppdrag att gå före i omställningen till 100 procent förnybar energi. Omställningen blir ett pilotprojekt som kommer att väcka uppmärksamhet och sprida goda idéer långt utanför region Gotland. Det är en fantastisk möjlighet. Vi ser fram emot att det här ska hända på Gotland!

En ny myndighet, Energimyndigheten, ska etableras på ön. Låt oss bli en pilot på riktigt och göra något nytt. I nutiden kan en myndighet se ut hur som helst. Den kan vara rörlig och arbeta undersökande. Vi föreslår att Energimyndigheten skaffar en buss och använder den som kontor. Bussen blir ett Energicentrum som färdas över hela ön, besöker alla socknar och plockar upp människors idéer.

Runt om på ön pågår projekt som ligger i framkant i energiomställningen. Vi önskar att Energimyndigheten, utöver att introducera forskning, även fångar upp och sprider kunskap. Bussen blir en rörlig kunskapsbank som redovisar vad som pågår på ön och inspirerar till nya projekt. I en digital värld är det möjligt att byta kunskap på det sättet. Befolka bussen med experter och forskare som kan hjälpa till med tekniska lösningar, juridik och bidragsansökningar.

Energi är mer än bara teknik och mer än elektricitet som kommer ur två hål i väggen. Ett av målen med en omställning är att människor ska få mer kunskap om vad vi kan göra själva för att ställa om. Ett omfattande projekt som det här måste också vara en del i ett större sammanhang. Projektet måste samarbeta med andra framtida omställningsprojekt, även sådana som arbetar med annat än energiomställning. Helt enkelt därför att alla projekt är en del av en större samhällsomvandling.

Vi ser fram emot att vara delaktiga i det som ligger framför oss. Inte minst i diskussionen om vilka lösningar vi ska satsa på. Vill vi ha många småskaliga energisystem? Eller få storskaliga system? Många små system är mer motståndskraftiga och mindre sårbara. Stora och tekniskt komplicerade energisystem blir sårbara.

Efter den här hösten önskar vi oss många småskaliga system.