Europa har haft en stadig ekonomisk återhämtning i spåren av finanskrisen 2007-2008. Många länders ekonomier har stärkts och orderingången i industrin visar positiva siffror.

Det spelar roll, även för Sverige. När andra länder handlar med oss skapas jobb och tillväxt i Sverige. Arbetslösheten går ner – och fler får möjligheten att stå på egna ben.

Men regeringens arbetsmarknadspolitik lämnar en hel del att önska. Trots att vi är mitt uppe i en högkonjunktur ökar arbetslösheten bland utrikes födda. Samtidigt är det tydligt att de löften Socialdemokraterna gav 2014 inte är i närheten av uppfyllda. Man lovade 32 000 nya traineejobb, men det har inte lett till fler än 749 stycken.

Av de som haft ett traineejobb är det bara 52 personer som gått direkt till jobb.

Då ska man minnas att traineejobben var det största vallöftet från Socialdemokraterna på området jobb och ekonomi.

Men även andra åtgärder, som extratjänster och beredskapsjobb, har misslyckats stort.

Trots att anställningarna subventioneras mer än 100 procent så når de inte människor som står långt från arbetsmarknaden.

16 000 långtidsarbetslösa står i dag helt utan insats från Arbetsförmedlingen. En myndighet som skulle kunna arbeta mer effektivt om den gjordes smalare och vassare.

Detta vill också en majoritet i Sveriges riksdag – men arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) blockerar reformen.

Sverige är ett land fullt av utmaningar. Men vi är också bättre rustade än många andra länder att möta dem.

Vi kan se till att utanförskapet minskar och integrationen förbättras, vi kan lösa välfärdsutmaningen och korta köerna till vården.

Ett sånt arbete kräver dock att man sjösätter verkningsfulla reformer som adresserar problemen.

Moderaterna har som mål att halvera jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda till 2025.

För att nå dit krävs tidiga undervisningsinsatser i svenska språket, en förstärkt information till nyanlända om bland annat demokrati och jämställdhet, samt en helt ny jobbpolitik som bygger på det egna ansvaret att göra sig anställningsbar.

Det är inte enkla reformer – och det kommer ta tid. Men ska vi lösa problemen, då krävs att den reformtrötta regeringen byts ut i höstens val.