Vad är det som händer på psykiatriska kliniken egentligen? Vem ska berätta sanningen för Gotlands skattebetalare? Vem ska berätta sanningen för anhöriga och patienter som mår dåligt och väntar på en vård som de har rätt till och som de inte får. Krisen är ett faktum samtidigt som Gotland sticker ut på listan som handlar om ungdomars psykiska ohälsa som ökar mest på Gotland av alla kommuner. Vem ska berätta om den verkliga orsaken till att personal väljer andra arbetsplatser och vem ska berätta om vad som görs för att få personal att trivas på ett krävande arbete. Vem ska berätta sanningen för den anhörige som har mist en person som sökt vård och inte orkar vänta? Vem?