Den här veckan går det politiska arbetet igång för fullt efter sommaruppehållet. För min del innebär det arbetsutskott i Hälso- och Sjukvårdsnämnden. Och det blir ingen munter tillställning! Vi ska helt och hållet ägna oss åt den ekonomiska situationen. Resultatet efter juli månad är ett underskott på 33,9 miljoner. Alltså ett sannolikt underskott på uppemot 60 miljoner när året är slut- om inte något drastiskt görs. Detta är ett totalt haveri av den röd-gröna majoriteten. Förtroendet de bad om och fick av väljarna i valet 2014, har kommit på skam å det grövsta. Styrning och ledning lyser med sin frånvaro.

Almedalsveckan innehöll en mängd intressanta seminarier om framtidens sjukvård. Jag försökte gå på så många som möjligt varje dag. Som tydliga röda trådar löpte några viktiga faktorer:

- Vikten av att vårdcentralerna fungerar. Att medborgarna kan få kontakt med sin vårdcentral och snabbt få hjälp. Här på Gotland ser vi att också en vårdcentral i offentlig regi kan hålla sig inom budget: Slite Vårdcentral. Här fungerar ledarskapet och medarbetarna trivs. Övriga offentliga vårdcentraler visar knallröda siffror. Det ska bli spännande att följa effekten när ”Hansahälsan” kommer igång i Klinte. Akutmottagningen måste vara förbehållen dem som behöver tjänsterna som erbjuds på ett sjukhus. Akuten ska inte vara ett smidigt kvällsalternativ till ett besök på vårdcentralen.

- Ledarskapets betydelse. Vikten av ledare som är synliga och närvarande. Ledare som tar tillvara medarbetarnas kompetens och låter dem vara med och påverka. Bristen på sådant ledarskap är det klagomål som oftast hörs från fackförbunden och personal direkt.

- Patienten i fokus för en sammanhållen vård. Vi får fler och fler multisjuka äldre som nu får vård i stuprörsmodell, vilket innebär en mängd besök för provtagningar och läkarbesök. Det bör finnas en kontaktsjuksköterska för varje patient, en sköterska som koordinerar läkarbesök och provtagningar och gör det bekvämare för patienten.

- E-hälsa som en allt viktigare del av sjukvården. Doktor på nätet är ett snabbt och smidigt alternativ för de med lite IT-vana. Det här är en funktion vi måste förhålla oss till på bästa sätt!

Dessa faktorer vill vi i den borgerliga gruppen fokusera på för att komma tillrätta med sjukvårdens problem idag.