Lars Thomsson skriver i GA 20 augusti att Fohlin sätter partiet före Gotland. Det är ett uttalande som verkligen får stå för honom. I min roll som Regionstyrelsens ordförande är det en av de frågor jag arbetat mest med. Beslutet kom när jag just tillträtt min roll. Jag började min första vecka med möte med energiministern, försvarsministern, generaldirektören för Svenska kraftnät, generaldirektören för MSB samt med alla politiska partier inom ramen för våra frukostar på Almedalsveckan. Jag har tillskrivit ministrar och skrivit i nationell debatt vid flera tillfällen.

På Lars Thomsson låter det som om beslutet Svenska kraftnät tog är politiskt. Det är givetvis horribla påståenden. Alliansen lade ett förslag om att Svenska Kraftnät ska göra tydligare samhällsekonomiska lönsamhetsberäkningar för att säkerställa god kostnadseffektivitet vid utbyggnad, vilket godkändes av riksdagen. Det ligger till grund för beslutet som Svenska kraftnät tog. Jag har i alla de samtal jag haft med Svenska kraftnät framhållit alla tidigare beslut, Gotlands särskilda utsatthet och det faktum att just samhällsekonomisk lönsamhet som begrepp kan vridas och vändas på. Lönsamt för vem?

En minister kan inte kommentera enskilda myndigheters beslut. Ministerstyre är enligt grundlagen förbjudet. Istället pekade vår regering ut Gotland som platsen att gå före till helt förnybart energisystem. Långsiktig och stabil elförsörjning ska garanteras och Energimyndigheten fick uppdraget. Det är en fantastisk möjlighet när resurser, kapacitet och forskning riktar sina ögon just hit för att utveckla morgondagens förnybara energisystem. Det är här innovation och nya lösningar växer fram. Energimyndigheten pekar ändå på att en kabel nog kommer att krävas samtidigt som de nu utarbetar färdplan för att nå målet – först! Vilken chans för utveckling, tillväxt och nya kunskapsintensiva företag!

Behovet är det vi ska prata om! Gotland är en del av Sverige och Gotland ska ha samma förutsättningar för utveckling som resten av Sverige. Det händer mycket spännande i energisektorn. Sommarens torka har satt ytterligare fokus på frågan. Med kabel eller inte ska Gotland gå före och det är hit forskningens blickar vänder sig när framtidens nya energisystem ska ta fart!