Ja, vi måste ha ett försvar, vi måste ha det på Gotland, det är surt att allt måste byggas upp igen när vi hade här på Gotland förut...

Men vi kan inte ignorera att vi i Sverige måste lägga pengar på detta, tyvärr, att vi behöver ett större försvar/medarbetare inom försvaret än några hundra här på ön kan jag hålla med om! Men för att man ska kunna ha bra medarbetare inom försvaret så är det ändå viktigt att det ska vara frivilligt! De frivilliga är väl medvetna och gör ett medvetet val och då gör de ett bra arbete! Inget tvång! Det resulterar inte i något bra.

Så jag hoppas alltså att det finns många frivilliga som söker för ni behövs!