Bästa ”Smålandsfår”! Att skriva insändare är helt okej, men att göra det anonymt och samtidigt förringa en av kandidaterna i den aktuella biskopsvalsprocessen tycker jag är infamt.

Dessutom har hearingen redan varit – för en vecka sedan! Är du intresserad av de samtal – det vill säga de frågor och svar som ställdes och gavs – gå in på Visby stifts hemsida och lyssna!

Det gäller dig och övriga intresserade och… inte minst elektorerna.

En möjlighet för alla att bilda sig en egen uppfattning om de fyra kandidaterna – utan påverkan av anonyma insändare!

Med vänlig hälsning,