Klimatet är en avgörande fråga för hela mänsklighetens framtid. Klimatfrågan måste därför få vara avgörande i höstens val.

Det inser många av oss i Sverige och här på Gotland: vi är informerade, vi har utbildning och kunskap. Tiden då kortsiktiga frågor tilläts avgöra de politiska valen måste vara förbi. Det är bråttom nu.

Ändå verkar många partier tycka att klimatfrågan ska lösas sen. Menar dom att politikerna i framtiden ska göra jobbet? Ska de som är unga nu, kanske dina barn eller barnbarn, ta allt ansvar?

Det håller inte. Att bromsa klimatkrisen går inte att skjuta på. Det är nu vi ska lösa det här. Det är nu vi ska vara modiga. Det är nu vi ska ta de viktiga politiska besluten. Det är nu vi tillsammans ska ta hand om den här planeten. Det går inte att blunda längre.

För den som tänker lite nytt finns många möjligheter att både minska utsläppen och samtidigt skapa ett bättre samhälle.

Priset på solceller och annan förnybar energi går ständigt nedåt och ger oss möjlighet att producera energi utan att samtidigt förstöra vår planet. Om vi bygger om våra städer så att kollektivtrafik och cykel ges mer plats och våra bilar på landsbygden körs på el, biogas och andra miljövänliga bränslen blir vi inte bara klimatsmarta utan också självförsörjande. Då slipper vi beroendet av olja från Ryssland eller diktaturer i Mellanöstern i en allt oroligare värld.

Om vi släpper tanken om att ständigt konsumera mer och mer kan vi få mer tid för att leva och umgås med nära och kära. Forskningen visar att det just är detta som gör oss lyckligare.

Den som lyssnar till de olika partierna kan lätt få intrycket att alla partier vill göra gott för miljön. För alla säger det. Men om vi granskar partiernas faktiska politik ser vi något helt annat.

Alla borgerliga partier och SD vill drastiskt skära ner miljöbudgeten. Flera partier vill göra flyget billigare och satsa på stora nya motorvägar i storstäderna och göra det billigare att köra bil på bensin och diesel.

Det är tydligt att dessa partier inte tänker göra det vi måste.

Vi står inför ett mycket viktigt val. Ett val som handlar om att vi ska kunna titta våra barnbarn i ögonen och säga att vi gjorde allt vi kunde.

Ett val där tron på en modern och hållbar värld där vi tar hand om varandra står mot ett hårdare slit- och slängsamhälle. Ett val där nya smarta lösningar står mot att köra på som vi alltid har gjort.

Konkret handlar det om att göra allt vi kan för att sänka utsläppen, skydda djur och natur, öka jämställdheten och bekämpa de sociala orättvisorna.

Det är nu vi ska lösa klimatkrisen. Världen kan inte vänta.