Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas riksförbund, och Rosita Sundh, distriktsordförande Lärarnas riksförbund Gotland, skriver i en insändare att Alliansen ställer sig avvisande till Skolkommissionens förslag, och hävdar att detta endast är politiskt maktspel. Detta vill jag nu bemöta.

Svensk skola ska ge alla en bra start i livet. Så är det inte i dag. Nästan var femte elev når inte tillräckligt höga kunskaper för att läsa vidare på gymnasiet. Det kan vi aldrig acceptera. Därför välkomnar vi det arbete som Lärarnas riksförbund, tillsammans med många andra, har gjort i Skolkommissionen som har tagit ett brett grepp om skolan.

Trots att Alliansen genomförde stora och betydelsefulla reformer i den svenska skolan är Sverige bara ett genomsnittsland i de internationella kunskapsmätningarna. Det duger inte. Därför pekar Alliansen gemensamt ut fyra reformer som nu krävs efter att Skolkommissionen presenterat sina förslag.

Skolverket och Skolinspektionen måste få starkare muskler att både agera och stötta skolutvecklingen på skolor där många elever inte når målen. Resurser ska fördelas efter hur väl skolor lyckas med kunskapsresultaten – skolor med svagare resultat ska få mer resurser. En förutsättning för detta är också tydligare krav på förändringsarbete på skolorna. Därför behövs också nationella kvalitetskrav och målsättningar som gör att alla i skolan jobbar mot samma mål och att kraven och målen följs upp.

Vi behöver fler skickliga lärare i de klassrum där behoven är som störst. Detta var en av OECD:s tydligaste rekommendationer till Sverige. Därför vill vi fortsätta att utveckla den reform med förstelärare som Alliansregeringen påbörjade och särskilt satsa på skolor i utanförskapsområden.

I Sverige går elever nästan ett helt år mindre i skolan jämfört med elever i andra länder. Samtidigt visar forskning att fler skoltimmar leder till stärkta kunskaper. Därför behöver våra elever mer tid tillsammans med sina lärare. Detta slår även Skolkommissionen fast. Därför behövs en tioårig grundskola med skolstart från sex års ålder.

Alliansen vill utveckla skolvalet, men inte ersätta det med ett lotteri. För att lyckas med det vill vi införa ett aktivt skolval och, enligt OECD:s rekommendation, förbättra informationen som föräldrar och elever får när de ska göra sitt val. Informationen ska vara enkel att förstå och vara tillgänglig på fler språk än i dag.

Alliansen välkomnar Skolkommissionen. Det behövs ett brett grepp om svensk skola.