Tofta skjutfält. Vad kostar det oss ”grannar”? Vår familj bor inom Högklintsområdet, knappt 1 kilometer från skjutfältets norra gräns. Andra bor närmare, i olika väderstreck!

Men trots att vi har cirka 1 kilometer från skjutövningarna, så skakar huset i sina grunder när artilleriet går igång! Huset skakar! Fönsterrutor skallrar.

Otvivelaktigt blir det sprickor och sättningar i huset! Därtill kommer det obehagliga ljudet som skakar både kropp, själ och trumhinnor!

Därför frågar vi oss, och ansvarig myndighet, varför detta får pågå, varför det får fortsätta? Hur kan man ha övningar med artilleri och maskingevär så nära bebott område?

Kan övningarna flyttas? Kan vi som ”bombarderas” med dessa ljud kompenseras? Eller allra bäst: Hur kan vi få slut på dessa ”krigslekar”, som pågår inpå våra knutar?