Med den intresseväckande rubriken ”Nystart för hälso- och sjukvården” skriver Mats-Ola Rödén (L) och Eva Nypelius (C) i GA 1 december några framtidstankar av det nya alliansstyret. Goda arbetsvillkor för medarbetare nämns, vikten av en stark primärvård och samarbete mellan socialtjänst och sjukvård som måste bli bättre. Det känns för oss tryggt att se en fortsatt bred samsyn i färdriktningen för sjukvården.

Det pratas också om vikten av att kunna behålla och rekrytera kompetens. Tilliten behövs för att kunna ta tillvara den kraft och kompetens i organisationen som så väl behövs för de olika utvecklingsinsatserna, skriver de. Samtidigt består deras första beslut i att tvinga bort en högkompetent chef utan någon som helst dialog, varken med oss som fram till årsskiftet har ansvaret för verksamheten, eller med chefen ifråga.

Det finns ingen tydlig plan för hur chefskapet på kort sikt ska ersättas med något bättre och annorlunda, vilket kunde ha förklarat brådskan. Istället lämnas en förvaltningsledning med flera frågor utan svar. Hur tror sig alliansen skapa tillit mellan politik och medarbetare på detta sätt?

Merarbetet som alliansen grepp innebär, läggs på en redan mycket hårt ansträngd förvaltning som har många viktiga processer att hantera. Arbeten som betyder mycket för innehållet i verksamheterna samt ekonomin i framtiden blir lidande. Det gäller även och än mer kännbart frågor som inte kan stå tillbaka ens på kort sikt.

Region Gotland har tre grundläggande värderingar som ringer in ett förhållningssätt som ska visa sig i ord och handling oavsett var man befinner sig i organisationen. Såväl delaktighet, förtroende och omtanke lyser med sin frånvaro i den process som har lett till det snabba avslutet av hälso- och sjukvårdsdirektören. Vi är frågande till om det nytillträdda styret förmår att skapa tillitsfulla relationer om det är så de väljer att stövla in i sina nya ansvarsområden.