Svar på insändare ”Buss ur fas med färjan” från Evert och Ulla-Marie Norrby.

Tyvärr uppstod denna problematik gällande ankomsttider för bussar i anslutning till färjorna en tid. Det gällde en tvåveckorsperiod då Destination Gotland utförde el-arbete på sina fartyg och lade om tidtabellen för färjorna.

För den korta tiden kunde vi inte lägga om alla bussförbindelser på ön (vilket ju också skulle påverka alla andra bussresenärer som inte skulle ansluta till färjorna) och inte heller fanns det möjlighet att sätta in extrabussar.

Vi beklagar att detta påverkade resenärerna med anslutning till färjorna, och vi ska se över hur vi och Destination Gotland tydligare kan informera vid sådana här händelser.

Jag har även varit i direktkontakt med resenärerna Evert och Ulla-Marie Norrby för att förklara det inträffade.