Att bojkotta Almedalsveckan är en dålig idé. Att inte bojkotta, är dock en sämre idé.

Ett avgörande argument för NMR:s närvaro tycks vara frågan om Yttrandefrihet.

Frågan borde ställas annorlunda.

Almedalsveckan har genom femtio år utvecklats att bli en allmän demokratisk arena, med många olika yttringar från en mångfald av organisationer och företag. Alla med den givna förutsättningen att vara demokratiska.

Vad har då ett antidemokratiskt parti på en demokratisk arena att göra?

De har sin yttrandefrihet, de har sin mötesfrihet, varhelst de vill arrangera sina egna tillställningar. Men varför på Almedalsveckan?

Ni som tycker att man i den mötesfria principens namn ska ta debatten med nazisterna, vad tänker ni debattera med dem? De historiska bevisen för förintelsen? Kultur, konst? Om det finns människoraser som är överlägsna andra? Skola, sjukvård? HBTQ?

Att försöka föra en demokratisk debatt med ett nazistiskt parti är dömt att misslyckas.

Att debattera med högerextremister, innebär att man tvingas sänka sig till deras nivå.

De tvingar oss in i en paradox. En demokrat har en vilja att mötas i kommunikation, där det förutsätts att vissa grundläggande värderingar är gemensamma. En antidemokrat har ingen vilja till kommunikation – de är fullkomligt ointresserade av en saklig debatt. Detta tvingar då demokraten in i vokabulärer och termer, som dikteras av antidemokraten.

Debatten förskjuts, högerextremismen normaliseras och toleransen breder ut sig.

”Om vi på ett obegränsat sätt tolererar intoleranta människor, om vi inte är beredda att försvara ett tolerant samhälle mot de intolerantas angrepp, då kommer de toleranta att gå under, och toleransen med dem.” (Karl Poppers ”Toleransparadox”.)

NMR och extremhögern utgör i dag ett reellt hot. NMR är i dag Skandinaviens mest våldsutövande grupp, med över 2 700 anmälda våldsbrott på sitt samvete. NMR klassas av terrorforskaren Magnus Ranstorp som en terrorgrupp – av samma dignitet som IS!

Jag frågar än en gång, skulle IS få samma tillstånd, på samma demokratiska grunder, att närvara på Almedalsveckan som NMR? Vad tror du Mia Stuhre? Skulle arrangörsgruppen låta det ske?

Flera demokratiska aktörer har redan valt bort Almedalen i år.

Ska vi bara låta människorättsjuristen Parul Sharma,FI och andra utebli – utan att ge vårt stöd för deras handling?

Lämna arenan! Att dela spelplan med NMR är att tolerera nazismen.

Sök ett annat ställe för det demokratiska samtalet! Kom ihåg att allt började på ett lastbilsflak!